HesteMagasinet: En blandet landhandel

Nichemagasinet HesteMagasinet er fyldt til randen med tips, tricks, guides og billeder af heste og deres ryttere. De tætpakkede sider er dog en intens omgang for læseren, der udover pusten også risikerer at miste overblikket

forsiden ses en rytter på sin hest i galop. I baggrunden ses skov og natur i grønne nuancer. Den lilla farve på rytterens trøje går igen i bokse og rubrikker på forsiden. Et enkelt sted er der brugt en orange farve som kontrast til den lilla. Overordnet virker forsiden gennemarbejdet, og den giver et godt helhedsindtryk. Dog falder den orange farve lidt uden for, i og med at den kun er brugt ét sted.   

HesteMagasinets redaktion har valgt at benytte sig af en lang række billeder af heste i forskellige situationer – i naturen, til stævner, med eller uden ryttere. Billederne af alle de mange heste fungerer indbydende for bladets læsere, der alle er interesserede i heste. Der er både collager med hesteudstyr, ugens fotografi midt i magasinet samt store close-up billeder af heste og ryttere.

Selvom billeder og artikler relaterer sig til det at have hest, er det ikke dem alle, der direkte handler om heste. I HesteMagasinet nr. 4 april 2013 er temaet ukrudt, og der er derfor flere sider om bekæmpelsen af ukrudt.

Rubrikkernes grafiske udseende svinger en del både i form af skrifttype, størrelse og farve. Skrifttypen i magasinets indholdsfortegnelse er kursiv og sort på hvid i modsætning til en artikel midt i magasinet, hvor der er brugt fede, hvide bogstaver på grøn baggrund.

Denne blanding af forskellige udtryk gør, at det samlede grafiske udtryk i magasinet kan fremstå rodet, og det er svært at se en overordnet sammenhæng. Dette kan hænge sammen med, at magasinet har en bred målgruppe, og derfor henvender sig til alle, der har hest – uanset køn og alder. Det virker som om, magasinets praktiske indhold disharmonerer med nogle af rubrikkernes romantiske udtryk.

Der gøres brug af flere forskellige virkemidler i HesteMagasinet:

  • Lister: Der ses eksempelvis en liste på s. 64, hvor læseren præsenteres for en række anbefalede produkter inden for hestepleje. På s. 72 ses en liste i punktform i form af “7 bidløse trenser”, der opstiller syv alternativer til det traditionelle bid. På s. 74 er der også et miniinterview om en hesteejer under overskriften “Sådan valgte jeg hest”.
  • Guides: På s. 23 ses en guide til at få hesten til neje (trin for trin). I denne guide er der som supplement til teksten også indsat billeder som illustration til guiden.
  • Noter: De første sider er primært notestof med korte små nyheder og historier. Dette viser, at magasinet starter med det mere lette stof, og først senere præsenterer de mere tunge artikler, herunder interviews.
  • Luft: Generelt for HesteMagasinet er, at de ikke bruger meget “luft” omkring teksten i artiklerne. Desuden er annoncerne også sat tæt op, hvilket samlet set giver et meget intenst, kompakt og til tider rodet udtryk.
  • Brevkasse: På s. 48 er der en brevkasse, hvor læserne kan skrive ind til alt fra en dyrlæge til en jurist for at  få svar på deres spørgsmål. Dette er et fast element i magasinet.
  • Kalender: På s. 38-39 er der en kalender, hvor næste måneds hestearrangementer præsenteres. Dette er et fast element i magasinet.

HesteMagasinet henvender sig til hele “hestefamilien”. Magasinet består både af praktiske artikler, fascinerende interviews samt tips og tricks. Forsøget på at indkapsle både det praktiske og romantiske ved hesteejerskabet resulterer i et blandet udtryk, der skaber forvirring omkring bladets ønskede identitet.

Fotokreditering: Eduardo Amorim via photopin cc

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *